Historia

Gåtan på världens högsta berg

Det är en kall morgon i juni 1924 på Mount Everest. Efter år av förberedelser planerar George Mallory bli först i världen att bestiga toppen. Det är tredje gången som han försöker göra något av det mest riskfyllda man kan företa sig. Han har lovat hustrun hemma i England att aldrig mer resa tillbaka, men med hela världens ögon på sig går utmaningen inte att motstå. I fickan ligger ett foto av hustrun som han till hennes ära tänker placera på toppen.

Mallory och kompanjonen Andrew Irvine samlar ihop syrgas, rep, höjdmätare, kamera, primuskök och proviant och ger sig iväg. Det finns mycket som de måste övervinna för att nå målet: kylan, risken för snöblindhet, syrebrist och den knappa tiden som kan tillbringas på höga höjder är bara några. Den sista biten mot toppen består av en cirka 4,5 meter lodrätt isvägg. Dagens Everestklättrare tar sig förbi väggen med hjälp av en numera fastmonterad stege. Någon sådan finns inte för Mallory och Irvine. Det enda de har till sin hjälp är isyxor, stiftade kängor och gabardinjackor. Senare skymtar deras klätterkamrater på lägre höjd två prickar mot horisonten som försvinner bakom en toppkam. Kort därefter slutar alla spår.

År 1953 genomförs det nionde brittiska försöket att bestiga Mount Everest som denna gång blir framgångsrikt. Sir Edmund Hillary och Sherpa Tenzing Norgay uppnår världsberömmelse då de blir de första att nå toppen.

Ytterligare 46 år senare, 1999, hittar en expedition Mallorys djupfrysta kropp nära toppen. I fickorna finns flera välbevarade föremål. Men det är något som saknas - fotot på hustrun. Är detta tecken på att George Mallory nådde toppen redan 1924? Svaret tog han med sig i döden.

Vad som egentligen hände de två klättrarna är ett olöst mysterium som blir föremål för spekulationer som pågår in i våra dagar. För några blir det en livsuppgift att lösa gåtan genom att söka efter såväl Irvines spårlöst försvunna kropp som den saknade kameran. Man fin-granskar kartor, flygfoton och panoramabilder med laser för att hitta onormala upphöjningar och lyssnar på nytillkomna klättrares observationer.

En kinesisk toppbestigare berättar om en europeisk kropp som han sett nära Everest topp. Innan han hinner precisera platsen omkommer han själv i en lavin. Än så länge är Irvine den enda förolyckade Everestklättrare vars kropp inte lokaliserats. Om kameran hittas kan det få konsekvenser. Historien kan komma att skrivas om vem som egentligen var först på världens högsta berg.

Det enda vi vet är Mallorys numera legendariska svar på frågan ”Varför bestiga Mount Everest?”. ”Därför att det finns där”.

February 07 2022

Populära artiklar